Julkaisut

Ihmisravitsemus ja terveys

Leg4Life-hankkeen politiikkasuosituksia 1: Kotimaiset palkokasvit edistävät kestävää ruokajärjestelmää
Lue tästä koko politiikkasuositus

Julkaistu 17.5.2023.

Näin tuet palkokasvien arvoketjua ja edistät siirtymää kestävään ruokajärjestelmään:

1. Luo palkokasvien hyödyntämiselle suosiolliset olosuhteet. Palkokasvit auttavat Suomea kestävyystavoitteiden saavuttamisessa pienentämällä ruokajärjestelmän haitallisia ympäristövaikutuksia. 

2. Paranna palkokasvien viljelyn ja käytön mahdollisuuksia. Palkokasvien viljely Suomessa vähentää riippuvuutta ulkomailta tuodusta kasviproteiinista ja typpeä sisältävistä lannoitteista. Investoiminen kasvavaan alaan tuottaa taloudellista hyvinvointia. 

3. Lisää palkokasvien osuutta ruokavaliossa. Punaisen ja prosessoidun lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla auttaa parantamaan ruokavalion kestävyyttä sekä terveyden että ympäristön näkökulmasta.

Lähteitä ja lisää aiheesta:
– Kaartinen NE, Tapanainen H, Maukonen M, Päivärinta E, Valsta L, Itkonen S, Pajari AM, Männistö S. (2023). Partial replacement of red and processed meat with legumes – a modelling study of the impact on nutrient intakes and nutrient adequacy on the population level. Public Health Nutrition, 26(2), 303–314. Linkki julkaisuun.
– Kaljonen M, Ott A, Huttunen S, Kuusela AJ, Lonkela A. (2021). Policy mixes for more vital legume value chains: Evaluation across competing policy frames. The International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 27(2), 1–21. Linkki julkaisuun.
– Korhonen K, Mäki M, Muilu T. (2023). Tuottajien näkökulmia palkokasvien viljelyyn Suomessa. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2023. Luonnonvarakeskus. Linkki julkaisuun.
– Leg4Life-hanke. (2019–). Papuja pallon parhaaksi -yleisöluentosarja. Tallenteet katsottavissa Leg4Lifen YouTube-kanavalla.
– Pajari AM. (2018). Pihvin korvaaminen pavuilla – täytyykö meidän ja pystymmekö me? Tieteessä tapahtuu, 36(5), 3–7. Linkki julkaisuun.
– Pitkänen O, Halmemies-Beauchet-Filleau A, Räisänen S, Jaakkola S, Kokkonen T, Vanhatalo A. (2023). Processed fava bean as a substitute for rapeseed meal with or without rumen-protected methionine supplement in grass silage-based dairy cow diets. Journal of Dairy Science, 106(5), 3217–3232. Linkki julkaisuun.
– Valsta L, Kaartinen NE, Tapanainen H, Männistö S, Sääksjärvi K (toim.). (2018). Ravitsemus Suomessa – FinRavinto 2017 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Linkki julkaisuun.
– Watson CA, Reckling M, Preissel S, Bachinger J, Bergkvist G, Kuhlman T, Lindström K, Nemecek T, Topp CFE, Vanhatalo A, Zander P, Murphy-Bokern D, Stoddard FL. (2017). Grain legume production and use in European agricultural systems. Advances in Agronomy, 144, 235–303. Linkki julkaisuun.
– Ympäristöministeriö. (2020). Kestävä elvytys kohti koronakriisistä toipuvaa, menestyvää ja ekologisesti kestävää Suomea. Linkki julkaisuun.

Leg4Life-konsortio (2022). Vaikuttavuuskertomus 3. Palkokasvit edistävät kestävää, terveellistä ja turvallista ruokavaliota. Linkki julkaisuun.

Leg4Life-konsortio (2022). Vaikuttavuuskertomus 2. Lisääntynyt palkokasvien viljely mahdollistaa kestävyysloikan ottamisen. Linkki julkaisuun.

Leg4Life-konsortio (2022). Vaikuttavuuskertomus 1. Yhteistyöllä entistä palkokasviperustaisempaan suomalaiseen ruokajärjestelmään. Linkki julkaisuun.

Kaartinen N.E., Tapanainen H., Maukonen M., Päivärinta E., Valsta L.M., Itkonen S.T., Pajari A.-M. & Männistö S. (2022). Partial replacement of red and processed meat with legumes – a modelling study of the impact on nutrient intakes and nutrient adequacy on the population level. Public Health Nutrition (IN PRESS). https://doi.org/10.1017/S1368980022002440

Haario P., Tapanainen H., Kortetmäki T., Sares-Jäske L., Kaartinen N.E. & Valsta L. (2022). Koulutuksen yhteydet ravintoaineiden saantiin ja ravitsemussuositusten saavuttamiseen miehillä ja naisilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakausilehti 59 (2), 169–186. https://doi.org/10.23990/sa.113072

Koponen K.K., Salosensaari A., Ruuskanen M.O., Havulinna A.S., Männistö S., Jousilahti P., Palmu J., Salido R., Sanders K., Brennan C., Humphrey G.C., Sanders J.G.S., Meric G., Cheng S., Inouye I., Jain M., Niiranen T.J., Valsta L.M.V., Knight R. & Salomaa V.V.S. (2021). Associations of healthy food choises with gut microbiome profiles. The American Journal of Clinical Nutrition, 114 (2), 605-616. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqab077

Lehto E., Kaartinen N.E., Sääksjärvi K., Männistö S. & Jallinoja P. (2022). Vegetarians and different types of meat-eaters – changes in characteristics among the Finnish adult population from 2007 to 2017. British Journal of Nutrition, 127, 100-1072. https://doi.org/10.1017/S0007114521001719 

Kaartinen N.E., Tapanainen H., Männistö S., Reinivuo H., Virtanen S.M., Jousilahti P., Koskinen S. & Valsta L.M. (2021). Suomen aikuisväestön ruoankäytön ja ravintoaineiden saannin muutokset vuosina 1997-2017: kansallinen FinRavinto-tutkimus. Suomen lääkärilehti 5/2021, s. 273-278. https://www.laakarilehti.fi/pdf/2021/SLL52021-273.pdf

Männistö, S. & Päivärinta, E. (2019). Työpaketti 3 esittely: Palkokasvien käytön vaikutukset ihmisen ravitsemukseen ja terveyteen. Leg4Life-hankkeen aloitusseminaari 22.11.2019, Helsinki. Linkki esitysmateriaaliin.