Julkaisut

Ihmisravitsemus ja terveys

Leg4Life-konsortio (2022). Vaikuttavuuskertomus 3. Palkokasvit edistävät kestävää, terveellistä ja turvallista ruokavaliota. Linkki julkaisuun.

Leg4Life-konsortio (2022). Vaikuttavuuskertomus 2. Lisääntynyt palkokasvien viljely mahdollistaa kestävyysloikan ottamisen. Linkki julkaisuun.

Leg4Life-konsortio (2022). Vaikuttavuuskertomus 1. Yhteistyöllä entistä palkokasviperustaisempaan suomalaiseen ruokajärjestelmään. Linkki julkaisuun.

Kaartinen N.E., Tapanainen H., Maukonen M., Päivärinta E., Valsta L.M., Itkonen S.T., Pajari A.-M. & Männistö S. (2022). Partial replacement of red and processed meat with legumes – a modelling study of the impact on nutrient intakes and nutrient adequacy on the population level. Public Health Nutrition (IN PRESS). https://doi.org/10.1017/S1368980022002440

Haario P., Tapanainen H., Kortetmäki T., Sares-Jäske L., Kaartinen N.E. & Valsta L. (2022). Koulutuksen yhteydet ravintoaineiden saantiin ja ravitsemussuositusten saavuttamiseen miehillä ja naisilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakausilehti 59 (2), 169–186. https://doi.org/10.23990/sa.113072

Koponen K.K., Salosensaari A., Ruuskanen M.O., Havulinna A.S., Männistö S., Jousilahti P., Palmu J., Salido R., Sanders K., Brennan C., Humphrey G.C., Sanders J.G.S., Meric G., Cheng S., Inouye I., Jain M., Niiranen T.J., Valsta L.M.V., Knight R. & Salomaa V.V.S. (2021). Associations of healthy food choises with gut microbiome profiles. The American Journal of Clinical Nutrition, 114 (2), 605-616. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqab077

Lehto E., Kaartinen N.E., Sääksjärvi K., Männistö S. & Jallinoja P. (2022). Vegetarians and different types of meat-eaters – changes in characteristics among the Finnish adult population from 2007 to 2017. British Journal of Nutrition, 127, 100-1072. https://doi.org/10.1017/S0007114521001719 

Kaartinen N.E., Tapanainen H., Männistö S., Reinivuo H., Virtanen S.M., Jousilahti P., Koskinen S. & Valsta L.M. (2021). Suomen aikuisväestön ruoankäytön ja ravintoaineiden saannin muutokset vuosina 1997-2017: kansallinen FinRavinto-tutkimus. Suomen lääkärilehti 5/2021, s. 273-278. https://www.laakarilehti.fi/pdf/2021/SLL52021-273.pdf

Männistö, S. & Päivärinta, E. (2019). Työpaketti 3 esittely: Palkokasvien käytön vaikutukset ihmisen ravitsemukseen ja terveyteen. Leg4Life-hankkeen aloitusseminaari 22.11.2019, Helsinki. Linkki esitysmateriaaliin.