Tutkijat

Leg4Lifen palkokasvivallankumousta on toteutamassa monitieteinen tutkimuskonsortio, jossa työskentelee tutkijoita Helsingin yliopistosta, Luonnonvarakeskuksesta ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksesta.

Miten voisimme vielä paremmin edistää palkokasvien viljelyä ja käyttöä? Tehdään yhteistyötä!

Leg4Life-hankkeen toiminta perustuu laaja-alaiselle yhteistyölle. Osallistumme moninaisesti kestävää ruoantuotantoa ja -kulutusta koskevaan yhteiskunnalliseen uudistamiseen ja julkiseen keskusteluun. Järjestämme valtionhallinnon, paikallistoimijoiden ja yhteistyöverkostojemme kanssa yhteisiä tilaisuuksia, tutkijavierailuja ja esittelyjä. Leg4Life-hankkeen tutkijat esiintyvät mielellään kestävää ruoantuotantoa ja -kulutusta koskevissa tilaisuuksissa. Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyömuotoja ja -kumppaneita. Otathan yhteyttä, jos yhteistyö kiinnostaa!

Hankkeen johto

Pajari, Anne-Maria

Leg4Life-hankkeen johtaja
Apulaisprofessori
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
anne-maria.pajari@helsinki.fi
029 41 58 203

Lue lisää tutkijasta

Piironen, Vieno

Leg4Life-hankkeen varajohtaja
Professori
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
vieno.piironen@helsinki.fi
029 41 58 222

Lue lisää tutkijasta

Lamminen, Marjukka

Leg4Life-hankkeen vuorovaikutusvastaava
Tutkijatohtori
Maataloustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
marjukka.lamminen@helsinki.fi
029 41 58 563

Lue lisää tutkijasta

Bäck, Sari

Projektisuunnittelija
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
sari.back@helsinki.fi
029 41 58 242

Lue lisää tutkijasta

Palkokasveja kestävästi hyödyntävä maatalous

Vanhatalo, Aila

Professori
Kotieläintiede
Maataloustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
aila.vanhatalo@helsinki.fi
029 41 58 560

Lue lisää tutkijasta

Simojoki, Asko

Yliopistonlehtori
Maaperä- ja ympäristötiede
Maataloustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
asko.simojoki@helsinki.fi
029 41 58 747

Lue lisää tutkijasta

Alakukku, Laura

Professori, varadekaani
Agroteknologia
Maataloustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
laura.alakukku@helsinki.fi
029 41 58 682

Lue lisää tutkijasta

Halmemies-Beauchet-Filleau, Anni

Yliopistonlehtori
Kotieläintiede
Maataloustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
anni.halmemies@helsinki.fi
029 41 58 554

Lue lisää tutkijasta

Kokkonen, Tuomo

Yliopistonlehtori, dosentti
Kotieläintiede
Maataloustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
tuomo.kokkonen@helsinki.fi
029 41 58 561

Lue lisää tutkijasta

Mäkelä, Pirjo

Professori
Kasvintuotantotieteet
Maataloustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
pirjo.makela@helsinki.fi
029 41 58 358

Lue lisää tutkijasta

Stoddard, Frederick

Yliopistonlehtori, dosentti
Kasvintuotantotieteet
Maataloustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
frederick.stoddard@helsinki.fi
029 41 58 342

Lue lisää tutkijasta

Pitkänen, Olli

Tohtorikoulutettava
Kotieläintiede
Maataloustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
oli.q.pitkanen@helsinki.fi
029 41 58 521

Lamminen, Marjukka

Tutkijatohtori
Kotieläintiede
Maataloustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
marjukka.lamminen@helsinki.fi
029 41 58 563

Lue lisää tutkijasta

Terveelliset ja maistuvat palkokasvielintarvikkeet

Jouppila, Kirsi

Yliopistonlehtori, dosentti
Elintarviketeknologia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
kirsi.jouppila@helsinki.fi
029 41 58 244

Lue lisää tutkijasta

Kariluoto, Susanna

Yliopistonlehtori, dosentti
Elintarvikekemia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
susanna.kariluoto@helsinki.fi
029 41 58 252

Lue lisää tutkijasta

Piironen, Vieno

Professori
Elintarvikekemia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
vieno.piironen@helsinki.fi
029 41 58 222

Lue lisää tutkijasta

Ertbjerg, Per

Apulaisprofessori
Elintarviketiede
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
per.ertbjerg@helsinki.fi
029 41 58 464

Lue lisää tutkijasta

Katina, Kati

Apulaisprofessori
Viljatiede- ja teknologia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
kati.katina@helsinki.fi
029 41 58 245

Lue lisää tutkijasta

Sandell, Mari

Professori
Aistinvarainen tutkimus
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
mari.sandell@helsinki.fi
029 41 58 234

Lue lisää tutkijasta

Tenkanen, Maija

Professori, varadekaani
Biotuotannon kemia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
maija.tenkanen@helsinki.fi
029 41 58 410

Lue lisää tutkijasta

Knaapila, Antti

Yliopistonlehtori, dosentti
Aistinvarainen tutkimus
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
antti.knaapila@helsinki.fi
029 41 58 214

Lue lisää tutkijasta

Lampi, Anna-Maija

Yliopistonlehtori, dosentti
Elintarvikekemia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
anna-maija.lampi@helsinki.fi
029 41 58 412

Lue lisää tutkijasta

Sontag-Strohm, Tuula

Yliopistonlehtori, dosentti
Viljatiede- ja teknologia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
tuula.sontag-strohm@helsinki.fi
029 41 58 230

Lue lisää tutkijasta

Varmanen, Pekka

Yliopistonlehtori
Elintarviketeknologia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
pekka.varmanen@helsinki.fi
029 41 57 057

Lue lisää tutkijasta

Chamlagain, Bhawani

Tutkijatohtori
Elintarvikekemia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
bhawani.chamlagain@helsinki.fi
029 41 58 249

Lue lisää tutkijasta

Coda, Rossana

Yliopistotutkija
Viljatiede- ja teknologia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
rossana.coda@helsinki.fi
029 41 58 209

Lue lisää tutkijasta

Edelmann, Minnamari

Yliopistotutkija
Elintarvikekemia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
minnamari.edelmann@helsinki.fi
029 41 58 240

Lue lisää tutkijasta

Ramos-Diaz, Jose Martin

Tutkijatohtori
Elintarviketeknologia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
jose.ramosdiaz@helsinki.fi
029 41 58 301

Lue lisää tutkijasta

Palkokasvien käytön vaikutukset ihmisen ravitsemukseen ja terveyteen

Männistö, Satu

Tutkimuspäällikkö, dosentti
Ravitsemusepidemiologia
Kansanterveyden edistämisen yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
satu.mannisto@thl.fi
029 52 48 594

Lue lisää tutkijasta

Pajari, Anne-Maria

Apulaisprofessori, dosentti
Ravitsemusfysiologia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
anne-maria.pajari@helsinki.fi
029 41 58 203

Lue lisää tutkijasta

Salonen, Anne

Dosentti
Mikrobiologia
Ihmisen mikrobiomit -tutkimusohjelma, Lääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto
anne.salonen@helsinki.fi
029 41 26 900

Lue lisää tutkijasta

Itkonen, Suvi

Tutkijatohtori, dosentti
Ravitsemusfysiologia
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
suvi.itkonen@helsinki.fi
029 41 57 437

Lue lisää tutkijasta

Kaartinen, Niina

Erikoistutkija
Ravitsemusepidemiologia
Kansanterveyden edistämisen yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
niina.kaartinen@thl.fi
029 52 47 384

Maukonen, Mirkka

Tutkija
Ravitsemusepidemiologia
Kansanterveyden edistämisen yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
mirkka.maukonen@thl.fi

Harald, Kennet

IT-suunnittelija
Aineistonhallinta
Kansanterveyden edistämisen yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
kennet.harald@thl.fi
029 52 48 649

Tapanainen, Heli

Tilastoasiantuntija
Tilastotiede
Kansanterveyden edistämisen yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
heli.tapanainen@thl.fi
029 52 48 630

Lue lisää tutkijasta

Pellinen, Tiina

Tohtorikoulutettava
Ravitsemustiede
Elintarvike- ja ravitsemustieteen osasto
Helsingin yliopisto
tiina.pellinen@helsinki.fi


Lue lisää tutkijasta

Suikki, Tiina

Tohtorikoulutettava
Ravitsemusepidemiologia
Kansanterveyden edistämisen yksikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
tiina.suikki@thl.fi

Palkokasvielintarvikkeiden hyväksyntä kuluttajien keskuudessa ja yhteiskunnassa

Konttinen, Hanna

Yliopistonlehtori, dosentti
Sosiaalitieteet
Sosiologia
Helsingin yliopisto
hanna.konttinen@helsinki.fi
029 41 24 892

Lue lisää tutkijasta

Vahvaselkä, Marjatta

Erikoistutkija
Elintarvikebiotekniikka
Biojalostusteknologiat ja tuotteet -yksikkö
Luonnonvarakeskus
marjatta.vahvaselka@luke.fi
029 53 22 208

Lue lisää tutkijasta

Hartikainen, Hanna

Tutkija
Ympäristöekonomia
Biotalous ja ympäristö -yksikkö
Luonnonvarakeskus
hanna.hartikainen@luke.fi
029 53 26 808

Korhonen, Kirsi

Tutkija
Maantiede
Biotalous ja ympäristö -yksikkö
Luonnonvarakeskus
kirsi.korhonen@luke.fi
029 53 26 700

Lue lisää tutkijasta

Riipi, Inkeri

Tutkija
Ympäristöekonomia
Biotalous ja ympäristö-yksikkö
Luonnonvarakeskus
inkeri.riipi@luke.fi
029 53 26 479

Lue lisää tutkijasta

Kuosmanen, Sini

Tohtorikoulutettava
Kuluttajaekonomia
Taloustieteen osasto
Helsingin yliopisto
sini.kuosmanen@helsinki.fi


Lue lisää tutkijasta

Palkokasvien tuotannon ja kulutuksen vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen

Välimaa, Anna-Liisa

Erikoistutkija
Elintarviketurvallisuus
Tuotantojärjestelmät -yksikkö
Luonnonvarakeskus
anna-liisa.valimaa@luke.fi
029 53 26 655

Lue lisää tutkijasta

Hyytiäinen, Kari

Professori, Varadekaani
Ympäristöekonomia
Taloustieteen osasto
Helsingin yliopisto
kari.hyytiainen@helsinki.fi
029 41 58 048

Lue lisää tutkijasta

Lombardini, Chiara

Yliopistonlehtori
Ympäristöekonomia
Taloustieteen osasto
Helsingin yliopisto
chiara.lombardini@helsinki.fi
029 41 58 066

Lue lisää tutkijasta

Hietala, Sanna

Tutkija
Ympäristötekniikka
Biotalous ja ympäristö -yksikkö
Luonnonvarakeskus
sanna.hietala@luke.fi
029 53 26 021

Lue lisää tutkijasta

Nurmi, Väinö

Yliopistonlehtori

Taloustieteen osasto
Helsingin yliopisto
vaino.nurmi@helsinki.fi

Lue lisää tutkijasta

Reinikainen, Anu

Tutkija
Ympäristöekonomia
Biotalous ja ympäristö -yksikkö
Luonnonvarakeskus
anu.reinikainen@luke.fi
029 53 26 476

Lue lisää tutkijasta

Sihvonen, Matti

Tutkijatohtori
Ympäristöekonomia
Taloustieteen osasto
Helsingin yliopisto
matti.sihvonen@helsinki.fi
029 41 58 989

Lue lisää tutkijasta

Sipiläinen, Timo

Professori
Maatalousekonomia
Taloustieteen osasto
Helsingin yliopisto
timo.sipilainen@helsinki.fi
029 41 58 932

Lue lisää tutkijasta

Timonen, Karetta

Tutkija
Ympäristöekonomia
Biotalous ja ympäristö -yksikkö
Luonnonvarakeskus
karetta.timonen@luke.fi
029 53 26 776

Lue lisää tutkijasta

Mazac, Rachel

Tohtorikoulutettava
Kestävyystiede
Maataloustieteiden osasto
Helsingin yliopisto
rachel.mazac@helsinki.fi
029 41 57 945

Lue lisää tutkijasta