Baljväxter på åkrar

Kvävets kretslopp och fördelarna med baljväxtodling

Bild: Frederick Stoddard.

Odlingsgrödor skall skyddas mot sjukdomar, skadeinsekter och ogräs

Odlingsväxterna har flera vänner i naturen

Vad studeras i Leg4Life-projektet?

Hanketta toteuttamassa

Rahoittaja