Ratkaisuja Suomen ruokastrategiaan. FOOD-ohjelman tietopaketti päättäjille.
Lue tästä koko tietopaketti

Julkaistu syyskuu 2023.

Tietopaketissa käsiteltävät teemat:

1. Kotimaisen alkutuotannon kannattavuus elintarvikeketjussa

2. Proteiiniomavaraisuus

3. Lannoiteravinteet: siirtyminen kiertotalouteen

4. Luonnon monimuotoisuus ruokakysymyksenä

5. Hiilensidonta kivennäismaapeltoihin

6. Turvepeltokysymys

7. Terveellisen ja kestävän ravitsemuksen suositukset

8. Oikeudenmukainen ruokamurros

9. Riittääkö maatalouspolitiikka vai tarvitaanko ruokastrategia