Haario P., Tapanainen H., Kortetmäki T., Sares-Jäske L., Kaartinen N.E. & Valsta L. (2022). Koulutuksen yhteydet ravintoaineiden saantiin ja ravitsemussuositusten saavuttamiseen miehillä ja naisilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakausilehti 59 (2), 169–186. https://doi.org/10.23990/sa.113072