Kaartinen N.E., Tapanainen H., Männistö S., Reinivuo H., Virtanen S.M., Jousilahti P., Koskinen S. & Valsta L.M. (2021). Suomen aikuisväestön ruoankäytön ja ravintoaineiden saannin muutokset vuosina 1997-2017: kansallinen FinRavinto-tutkimus. Suomen lääkärilehti 5/2021, s. 273-278. https://www.laakarilehti.fi/pdf/2021/SLL52021-273.pdf